ASIA株式会社 – 人材派遣

Tuyển nhân viên bán thời gian

Công ty cổ phần nhân lực ASIA

Tuyển dụng nhân viên bán thời gian

Không yêu cầu kinh nghiệm: OK

Địa điểm làm việc: nhà máy thực phẩm (có xe bus đưa đón)

Lương: 18 – 32 man/tháng

Thời gian làm việc:9h〜18h、15h〜21h、22h〜7h(Giải lao 1h)

Ngày nghỉ:  Đăng kí mỗi tuần 1 buổi trở lên.

Nội dung công việc: gia công, đóng gói, phân loại

Mọi chi tiết xin liên hệ: 080-9156-6111 (10h〜18h)

Tuyển nhân viên chính thức (nhà máy)

Công ty cổ phần nhân lực ASIA

Tuyển dụng nhân viên chính thức

Không yêu cầu kinh nghiệm: OK

Địa điểm làm việc: nhà máy thực phẩm

Lương: 18 – 32 man/tháng

Thời gian làm việc:9h〜18h、15h〜21h、22h〜7h(Giải lao 1h)

Ngày nghỉ: 2 ngày/tuần

Nội dung công việc: quản lý nhân viên làm thêm

Mọi chi tiết xin liên hệ: 080-9156-6111 (10h〜18h)

Tuyển nhân viên chính thức (văn phòng)

Công ty cổ phần nhân lực ASIA

Tuyển dụng nhân viên chính thức

Không yêu cầu kinh nghiệm: OK

Địa điểm làm việc: văn phòng công ty

Lương: 18 – 32 man/tháng

Thời gian làm việc:9 – 18h

Ngày nghỉ: 2 ngày/tuần

Nội dung công việc: nhân viên kinh doanh

Mọi chi tiết xin liên hệ: 080-9156-6111 (10h〜18h)